معاونت درمان بیمارستان در تلاش است با تعامل سازنده با سایر معاونین، مدیر، مسؤلین محترم واحدها و جلب همکاری و مشارکت اعضای محترم هیئت علمی، پرستاران و دیگر ارائه‌ دهندگان خدمات سلامت در بیمارستان، علاوه بر حضور منظم در جلسات مدیریت اجرایی و تدبیر امور جاری، نسبت به برنامه ریزی در موارد زیر تا حصول نتیجه، اهتمام داشته باشد:

برنامه ریزی بر اساس سیاست های کلی دانشگاه در زمینه اقتصاد درمان و کاهش هزینه ها
تعیین اولویت‌های حوزه درمان بیمارستان با توجه به اسناد بالا دستی
ارتقاء کیفیت خدمات درمانی، تدوین و اجرای راهنماهای بالینی و استانداردهای مراقبت بیمار و اعتباربخشی درمان
بهبود کیفیت ارائه خدمات درمانی به ویژه در بخش اورژانس‌ و کلینیک های ویزه
لزوم توجه ویژه به ارتقای رفتار حرفه‌ای در کادر درمان با بهره‌گیری از آموزه‌های علمی، دینی و ملی
توجه خاص به ارتقای کرامت نیروی انسانی همراه با افزایش بهره‌وری
صیانت از منابع فیزیکی و مالی، خلق منابع جدید و مدیریت هزینه‌ها
نظارت بر انجام کارشناسی در حوزه درمان به ویژه بهبود کیفیت خدمات، ایمنی بیمار و مدیریت منابع و ارائه راهکارها
توسعه گردشگری سلامت با توجه زیرساخت­های موجود و در راستای اهداف و برنامه­های معاونت محترم درمان دانشگاه
برنامه ­ریزی و نظارت در امور درمان به ویژه در حوزه بسترسازی جهت ارتقاء کیفیت خدمات درمانی
راه­ اندازی پرونده الکترونیک جهت بیماران بستری و سرپائی
ساماندهی و نظارت بر فعالیت­های درمانی کادر پزشکی
ساماندهی و نظارت بر وضعیت تجهیزات پزشکی
هماهنگی و نظارت در امور مسئولین فنی

معاون درمان: دکتر محمدتقی مجنون
فوق تخصص قلب کودکان

شماره تماس مستقیم: 61472998
شماره تماس داخلی: 66562811