بخش ویژه نوزادان (NICU)

رئیس بخش: دکتر راضیه سنگسری

سرپرستار بخش: خانم سمیه رستملی

تعداد تختها: 12 تخت

موقعیت مکانی: ساختمان شماره 2- طبقه 5

بخش مراقبت ویژه نوزادان مرکز طبی قریب سه دهه است که به ارائه خدمات به نوزادان در این بیمارستان پرداخته است. از جمله خدمات این بخش می توان به ارائه مشاوره بارداری های پرخطر و انجام هماهنگی های لازم برای تولد با انتقال به این بخش، طراحی نظام تثبیت و انتقال استاندارد نوزادان، مراقبت خانواده محور، در نظر گرفتن توجهات و پایش در تجویز دارویی، بهره گیری از خدمات مشاوره ای روانپزشکی به خانواده، ارائه خدمات و انجام فعالیت به صورت گروهی و سیستم مستند درون بخشی اشاره کرد.
از جمله فعالیت های آموزشی این بخش می توان به اجرای برنامه منسجم و منظم آموزشی ماهانه در رده های مختلف آموزشی تخصصی و فوق تخصصی، برگزرای منظم ژورنال کلاب و گراندراند و راند روزانه با رویکرد به مشکلات بیمار با حضور اساتید و دیگر فراگیران و پرستاران و آموزش بر بالین و همچنین ارزیابی منظم فراگیران به صورت نظری و عملی در پایان دوره و بهره گیری از روش های نوین ارزیابی اشاره کرد. در این بخش علاوه بر توجه به اجرای کاریکولوم های مصوب دوره های تخصصی کودکان، فوق تخصصی نوزادان و کارشناسی ارشد مراقبت های ویژه نوزادان، به حضور دستیاران تخصصی رشته داروسازی، بالینی،  طب اورژانس و فلوشیپ پریناتالوژی برای آموزش در این بخش توجه شده است. مشارکت فعال پرستاران در آموزش، برگزاری دوره های کوتاه مدت آموزش پرستاری مراقبت با شیر مادر، برگزاری منظم کارگاه های احیا نوزاد و ترویج تغذیه با شیر مادر و آموزش خانواده ها در مشارکت مراقبت از نوازدان در زمان بستری و طرح ترخیص از دیگر فعالیت های آموزشی است.

از بیماریهای رایج این بخش می توان به سندروم دیسترس تنفسی، بیماری های متابولیک، گاستروشزی و آمفالوسل، پنومونی، سیاه سرفه، انواع هرنی ها، آپنه نوزادی، تشنج و سیانوز، مننژیت ، آنمی، ایکتر نوزادی و بیماری های کلیوی اشاره کرد.