Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (18)

search

Links

 

 TUMS

 

 

 

Faculty Members             

 

    Dr. Alireza Ebrahim soltani 

   Dr. Bahareh Alahverdi 

Dr. Javad Ahmadi  

Dr. Asghar Aghamohammadi 

Dr. Hamid Arshadi  

Dr. Bahareh Ashjaei 

Dr. Mahmoudreza Ashrafi  

Dr. Shahin Behjati Ardakani 

Dr. Neda Pak 

Dr. Nima Parvaneh 

Dr. Behnam Panjavi 

Dr. Zahra Pourpak 

Dr. Alireza Takzare 

Dr. Parvin Tanzifi 

Dr. Setareh Sagheb 

Dr. Faezeh Javadi Larijani 

Dr. Niloufar Hajizadeh 

       Dr. Mohammadtaghi HaghiAshtiyani 

Dr. Gholamreza Khatami 

Dr. Ahmad Khodadad 

Dr. Shanaz Khodaei 

Dr. Ghamartaj Khotaei 

Dr. Alireza Dehestani 

Dr. Hasan Radmehr 

Dr. Asghar Ramyar 

Dr. Ali Rabbani 

Dr. Mahtab Rabbani Anari 

 Dr. Nima Rezaei 

Dr. Nosratolah Razi 

Dr. Gholamreza Zamani Ghaletaki 

Dr. Aliakbar Zeynalou 

Dr. Arya Sotoudeh 

Dr. Fatemeh Sayyari Fard 

Dr. Mansoureh Shareiat 

Dr. Reza Shabaniyan 

Dr. Sedigheh Shams 

Dr. Mahdiyeh sadat Shivaei 

Dr. Farah Sabouni 

Dr. Mahin Saleh zadeh 

Dr. Keyhan Sayyadpour 

Dr. Vahid Ziyaei 

Dr. Mohsen Ziyaei fard 

Dr. Farzaneh Abbasi 

Dr. Nematolah Ataei 

Dr. Houman Alizadeh 

Dr. Anna Eisaeiyan 

Dr. Farhang Ghanipour 

Dr. Fatemeh Farahmand 

Dr. Taktom Faghihi 

Dr. Gholamhosein Fallahi 

Dr. Mohammad Gharaghouzlou 

Dr. Mohammad GHohestani 

 Dr. Abdolhamid Kajbaf zadeh 

Dr. Leyli Kouchak zadeh 

Dr. Maliheh Kadivar 

 

Dr. Mojtaba Gorji 

Dr. Mehrdad Goudarzi   

Dr. Amirhosein Mahboubi 

Dr. Masoud Mohammadpour 

Dr. Mahmoud Mohammadi

Dr. Javad Mahmoudi Gharaei 

Dr. Mohammadhasan Moradinejad 

Dr. Ziba Mosayebi 

Dr. Arman Masihi Kocharian 

Dr. Farzaneh Motamed 

Dr. Mostafa Moein 

Dr. Mastaneh Moghtaderi 

Dr. Elahe Malekan Rad 

Dr. Anahid Maleki  

Dr. Setareh Mamishi 

Dr. Maryam Monajemzadeh 

Dr. Mehrzad Mehdizadeh 

Dr. Mahtab Mehrafshan 

Dr. Masoud Movahedi 

Dr. Fatemeh Mirashrafi 

Dr. Mohammadreza Mirzaaghaeian 

Dr. Seyyed Mohammad Milani 

Dr. Farideh Nejat 

Dr. Mehri Najafi Sani 

Dr. Hedayatolah Nahvi 

Dr. Mohammadali Navabi Shirazi 

Dr. Behrang Nouralishahi 

Dr. Mohammad Vasei 

Dr. Bahareh Yaghmaei