جستجو

بیماران

 

 بخش خون

 

آدرس

تعداد تخت

تعداد کارکنان

ساختمان

طبقه

ضلع

یک

۱

غربی

۱۷

۱۲

 

بخش خون مرکز طبی کودکان در ضلع غربی ساختمان شماره یک واقع شده و از جمله فعالیت های این بخش می توان به آموزش بیماریهای هماتولوژیک،‌ ترانسفوزیون خون و فرآورده های انکولوژی، شیمی درمانی و عوارض آنها به دستیاران تخصصی و فوق تخصصی اشاره کرد.

در درمانگاه سرپایی برای بیماران انکولوژی، هماتولوژی به صورت پی گیری بیماران قبلی و شیمی درمانی سرپایی و انجام مغز استخوان و شیمی درمانی داخل نخاعی ارائه خدمت می شود.

آزمایشگاه رنگ آمیزی مغز استخوان های انجام شده و آموزش هماتولوژی مغز استخوان به دستیاران پاتولوژی بر حسب مراجعه در این مرکز صورت می پذیرد.

از بیماریهای رایج این بخش بدخیمی های خونی شامل لوسمی و لنفوم، انواع هموفیلی ها، لنفادنوپاتی، اختلالات پلاکتی و آنمی ها و بتا تالاسمی است.

 

آزمايشگاه هماتولوژي و انكولوژي ( مغز استخوان )                

 

   در انتهای بخش خون بیمارستان در ساختمان شماره (1) طبقه اول قرار دارد. در بدو تاسیس بیمارستان در سال 47 این آزمایشگاه ادغام در پاتولوژی بود ولامهای مغزاستخوان توسط آقای دکتر رافت اولین پاتولوژیست مرکزطبی تا سال58  دیده می شد ازنیمه های دوم سال 58 تا سال63 لامها  توسط آقای دکتر محمود  احمدی  پاتولوژیست  خوانده  شد  و خانم دکترمینا ایزدیاروآقای دکترانصاریان هماتولوژیست وانکولوژیست ازسال63 برای دیدن لامهابه پاتولوژی می رفتند وازسال 65 تا سال 72 لامها توسط خانم دکتر ایزدیار تنها هماتولوژیست مرکز طبی دیده می شداز سال72 خانم دکترليلي کوچک زاده هماتولوژیست وانکولوژیست وازسال73آقای دکترراميار هماتولوژیست وانکولوژیست به پاتولوژی برای دیدن لام آمدنددردی ماه82به علت ازدیادکاروجای کم برای گروه هماتولوژی، اتاق 10متری دربخش خون آماده شد تا لامهای مغز استخوان درآنجا دیده شودوسعیده ظروفچی برای انجام کارهای تکنیکی وتایپ از پاتولوژی به بخش خون منتقل شد. سال84 دکتر محمد سعید رحیمی نژاد هماتولوژیست وانکولوژیست بهصورت نیمه وقت  واز سال 86 به صورت کامل به این گروه ملحق شدند.ولی بعد از, از دست دادن خانم دکتر ایزدیار در خرداد 92آقای دکتر کمپانی از تیر ماه به این جمع پیوستن , بخش جراحی به ساختمان جدید(شماره2)جابه جا شدودرتیرماه 88کل بخش دراختیاربخش خون که  از بدو تاسيس بیمارستان تاآن تاریخ درطبقه دوم (بخش3) بابخش کلیه،دیالیزوغددیک جا بود قرارگرفت. درانتهای بخش خون 4 اتاق قرار دارد.دواتاق آخردراختیارهیئت علمی خون و انکولوژی می باشد اتاق اول برای کلاس درس ودیدن  لام و استفاده از اینترنت می باشد.اتاق دوم دارای سرویس بهداشتی و اتاق رئیس بخش است. دواتاق دیگرآزمایشگاه مغزاستخوان شامل2 اتاق،اتاق بزرگترکه دارای توالت وروشویی،حمام(که برای تی شستن استفاده می شود) به طور جداگانه می باشد، دارای2 کمد فایل پرونده های شیمی درمانی مرحومه خانم دکتر ایزدیارودکتر کمپانی میز تحریرکه روی آن یک میکروسکوپ گذاشته شده براي استفاده تکنسین ودانشجویان ،میزتحریرکه برروی آن کامپیوتروضمائم آن قراردارد،فایل جای لام .در اتاق کوچکترکه کابینت بندی شده ودرآن وسایل و محلولهای آزمایشگاه می باشد. یخچال, یک کمدهدیه برای بچه ها ,در این اتاق لامهاي مغز استخوان بعد از پذیرش رنگ آمیزی می شود.

نحوه پذیرش و انجام مغز استخوان دربیمارستان مرکز طبی کودکان:                       

برای هر بیمار بستری یا سرپایی با شماره 2105آزمایشگاه هماتولوژی و انکولوژی تماس گرفته می شود و تکنسین( ظروفچی) بلافاصله بایک جعبه لام وقبض صندوق به بخش تماس گیرنده رفته وبعدازآسپیراسیون مغزاستخوان توسط پزشک يادستياران همانجا لام ها را کشیده وقبض تحویل بخش داده و با برگه پاتولوژی درخواست  مغزاستخوان به اتاق خود برمی گرددوبعد از واردکردن مشخصات بیماردردفتروکامپیوتر از6 عدد لام تهیه شده دولام را با مداد الماس شماره زده ورنگ آمیزی رایت گیمسا برروی لام انجام می دهد.بعد یکی از لامهای اضافه راباماژیک علامت زده و شماره راروی آن می نویسد وبرای رنگ احتمالی پروکسیدازکنارمی گذارد وبقیه لامهاراباالکل متانول فیکس کرده تادرمدت طولانی مشکلی برای لام پیش نیایدوبعد ازخشک شدن با ماژیک شماره راروی لامها نوشته ولامها رادر جای مخصوص فایل می کند.بعد از خشک شدن لامهای رنگ شده لامها را درگزیلل گذاشته و روی لامل چسب سيتولوژي ریخته و روی لام می گذاریم (مونته کردن) به علت ماندگاری با کیفیت لام،بعد برچسب های شماره که قبلا تایپ شده روی لام می چسبانیم و با برگه درخواست مغزاستخوان در جا لامی چرمی چیده و برروی میز هماتولوژیست می گذاریم  دربخش ما،هرپزشک به غیر ازلام بیماران خود،درزمان آنکالی لام بخشهای دیگرراهم می خواند.بعدازخواندن لا م اگررنگ آمیزی اختصاصی یالام بیشتررنگ شده بخواهند بالای برگه می نویسند،تکنسین بعدازانجام آن لامها رادوباره روی میزپزشک درخواست کننده می گذارد پزشک بعدازنوشتن جواب کامل برگه ها را برای تایپ به تکنسین می دهد.جوابها بعد ازتایپ، تصحیح و امضا شده یک برگ تایپ شده برای بیمار یک برگ برای فایل درپرونده و یک برگ برای واحد درآمد( برای بیماران بستری) و بیماران سرپایی تاسوم ماه بعدبرگه دفترچه به جوابهاچسبانده ویک برگ پرینت ازآمار بیمه آن ماه به واحددرآمدفرستاده می شودویک برگ تایپ شده وبرگ دستنویس درزونکن بخش فایل می شودو این زونکن دستنویس در فروردین سال آینده توسط کارپردازبه چاپخانه رفته وبه صورت کتاب، صحافی شده و در کتابخانه بخش برای مقاله ها وپایان نامه ها  استفاده می شود.لامهای خوانده شده با گزیلل پاک شده ودرجای لام فایل می شود.                        

رنگهای اختصاصی که دراین آزمایشگاه انجام می شودتمامی درآزمایشگاه ساخته شده واز کیتهای گران استفاده نمی شود:

.  ALLبرای احتمال  PAS پریودیک اسید شف

. AMLبرای احتمال PEROXIDAZE  میلوپروکسیداز،

.AMLبرای احتمال  SUDAN - BLACK سودن بلک ،

برای بیماران شک به باسیل سل. ZILE-  NELSSON زیل نلسون

 برای اندازه گیری آهن خون.Iron آهن،

کارهایی که تنها کارمند این بخش غیرآنهایی که دربالا گفته شدانجام می دهد تایپ نامه ها،تایپ خلاصه پروندها کمک   به دانشجویان، انترنها، رزیدنتها وفلوها برای استفاده ازپروندها یا جوابهای مغز استخوان یا جمع آوری نمونه ها برای مقاله    یاپایان نامه،نوشتن برنامه آنکالی،واردکردن لیست سرطانی های جدید بامشخصات شخصی ونوع سرطان دربرنامه كامپيوتري ثبت سرطان که از طرف معاونت بهداشت از سال  78 ابلاغ شده پایان هرفصل به  شرکت رایانه رابط فرستاده می شود ،نگهداری وفایل پرونده های از دور خارج شده بایگانی تا10سال قبل به دستور هیئت علمی خون، همكاري با محك وساير خيرين براي تقسيم هديه و برخي احتياجات ،براي بالا بردن روحيه بيماران .

 

 

همکاران

طراحی سایت
يكشنبه 19 ارديبهشت 1400.

آمار بازدیدکنندگان


 
آدرس : تهران ، انتهای بلوار کشاورز ، خیابان دکتر محمد قریب ، جنب بیمارستان امام خمینی(ره) ، پلاک ۶۲،مرکز طبی کودکان

تلفن : 61479-021