جستجو

بیماران

 

 واحد آندوسکوپی

 

آدرس

تعداد تخت

تعداد کارکنان

ساختمان

طبقه

ضلع

یك

سوم

انتهای بخش گوارش

۲

۴

 آندوسكوپی بیمارستان در انتهای بخش گوارش برای بررسی و رؤیت مستقیم دستگاه گوارش وتشخیص دقیق اختلالات گوارشی راه اندازی شده است. قبل از سال ۱۳۷۹ خدمات آندوسكوپی در بیمارستان مركز طبی كودكان در یكی از اتاق های عمل و تقریبا هفته ای یكبار انجام می شده است. از اواسط سال ۱۳۷۹ بخش مجزا در انتهای بخش چهار تاسیس شد و واحد آندوسكوپی از این تاریخ به صورت مجزا شروع به كار كرد. در ابتدا آندوسكوپی فوقانی و تحتانی هفته ای دو یا سه بار انجام می شد اما هم اكنون روزانه با فعالیتهای متنوع مانند: آندوسكوپی فوقانی شامل دیلاتاسیون، اسكروتراپل، باندلیگیشن، جسم خارجی، تشخیص خوردن مواد سفید كننده و كولونوسكوپی شامل كنترل خونریزی، بررسی زخم و كولیت وكرون، پولیپكتومی انجام می شود.

از بیماریهای رایج این واحد خونریزی های دستگاه گوارش فوقانی، خونریزی های دستگاه گوارش تحتانی، بلع جسم خارجی، واریس مری و وجود ریفلاکس معده است.

           

 

همکاران

طراحی سایت
يكشنبه 19 ارديبهشت 1400.

آمار بازدیدکنندگان


 
آدرس : تهران ، انتهای بلوار کشاورز ، خیابان دکتر محمد قریب ، جنب بیمارستان امام خمینی(ره) ، پلاک ۶۲،مرکز طبی کودکان

تلفن : 61479-021