جستجو

بیماران

 

 مراقبت ویژه اورژانس (EICU)

آدرس

تعداد تخت

تعداد کارکنان

ساختمان

طبقه

ضلع

دو

زیرهمکف

مجاورت بخش اورژانس

۹

۲۳

 بخش مراقبت ویژه اورژانس در خرداد ۱۳۸۸ در قسمت زیر هم كف ساختمان جدید جنب بخش اورژانس و درمانگاههای داخلی و بخش CT اسكن و رادیولوژی بازگشائی و فعال شد كه هر تخت شامل تجهیزات كامل بوده کودکان با بیماریهای مختلف که نیاز به مراقبت های ویژه دارند در این بخش بستری می شوند. کودک جهت مراقبت بیشتر در این بخش، پس از انتقال و پذیرش، تحت مانیتورینگ قلبی - تنفسی قرار می گیرد و روزانه توسط پزشک ویزیت می شود. طی مدت بستری در صورت نیاز مشاوره با پزشكان متخصص دیگر انجام می شود.

 

همکاران

طراحی سایت
يكشنبه 19 ارديبهشت 1400.

آمار بازدیدکنندگان


 
آدرس : تهران ، انتهای بلوار کشاورز ، خیابان دکتر محمد قریب ، جنب بیمارستان امام خمینی(ره) ، پلاک ۶۲،مرکز طبی کودکان

تلفن : 61479-021