جستجو

بیماران

 

 واحد مدیریت اطلاعات سلامت

واحدهای زیر مجموعه مدیریت اطلاعات سلامت شامل واحد مدیریت اطلاعات سلامت، واحد پذیرش بیماران بستری، واحد پذیرش بیماران درمانگاه اورژانس، واحد بایگانی پرونده های درمانگاهی

اهم فعالیت واحد پذیرش اورژانس و پذیرش بستری شامل: پذیرش بیماران مراجعه کننده به درمانگاه اورژانس ،پذیرش و تشکیل پرونده جهت کلیه بیماران بستری در بخش های سرپایی ،بستری و اطاق های عمل

اهم فعالیت بایگانی درمانگاه: ارائه پرونده های درمانگاهی به صورت کاغذی و الکترونیک به درمانگاه ها، بایگانی وسازماندهی و ذخیره سازی پرونده ها در قالب اسکن اوراق

اهم فعالیت واحد مدیریت اطلاعات سلامت: متشکل از  فعالیت واحد كدگذاری، فعایت واحد آمارو فناوری اطلاعات و واحد سازماندهی و ذخیره سازی اطلاعات می باشد.

از دیگر فعالیت های واحد مدیریت اطلاعات سلامت : پاسخ گویی به درخواست های سایر مراکز بهداشتی و درمانی ، دانشگاهها و معاونت ها ، مراجع قانونی، دادسراها و کلانتری ، بیمه ها و مراجعین جهت دریافت مدارک بالینی ، همکاری در تحقیقات پزشکان ودانشجویان، آموزش کارورزان مدیریت اطلاعات سلامت

 

 

همکاران

طراحی سایت
يكشنبه 19 ارديبهشت 1400.

آمار بازدیدکنندگان

 
آدرس : تهران ، انتهای بلوار کشاورز ، خیابان دکتر محمد قریب ، جنب بیمارستان امام خمینی(ره) ، پلاک ۶۲،مرکز طبی کودکان

تلفن : 61479-021