جستجو

بیماران

 

 واحد آموزش

دفتر آموزش بیمارستان، کلیه فعالیت های آموزشی این مرکز را از قبیل امور مربوط به اعضاء هیئت علمی و درمانی، دستیاران تخصصی و فوق تخصصی، دانشجویان و کارورزان را بر عهده دارد. همچنین تهیه راهنماهای آموزشی برای پزشکان و خانواده از دیگر فعالیت های این دفتر بشمار می آید.

از مهم ترین فعالیت های این دفتر برای اعضای هیات علمی می توان امور ترفیع سالانه و ترفیع مرتبه علمی و تایید فعالیت های آنها، ارزیابی ساعات کاری اساتید و ارائه بازخورد به آنها، صدور احکام معاونین آموزشی بخشها وهماهنگی جلسات آموزشی و ارائه راهکارهای آموزشی و درمانی اشاره کرد. تهیه برنامه آموزشی جهت برگزاری کارگاههای آموزشی و کلاس ها (احیا، روش تحقیق، مانا و ...)، برنامه ریزی روتیشن و کشیک دستیاران برای بخشهای مختلف بیمارستان به صورت ماهانه، هماهنگی و برگزاری کلاسهای مورد نیاز جهت دستیاران و تکمیل برنامه درون بخشی دستیاران از مهم ترین خدمات این دفتر محسوب می شود.

این دفتر اقدام به تهیه برنامه تدریس تئوری میان ترم و پایان ترم دانشجویان و هماهنگی با اساتید کرده و فعالیت های دیگری نظیر برگزاری جلسه توجیهی در بدو ورود برای كارآموزان و كارورزان پزشكی، تهیه برنامه عملی (بالینی) و هماهنگ نمودن با اساتید، گروه بندی هفته ای دانشجویان جهت حضور دربخش های مختلف بیمارستان و برنامه ریزی كشیك آنها از دیگر فعالیت های آن به شمار می آید.

 

 

همکاران

طراحی سایت
يكشنبه 19 ارديبهشت 1400.

آمار بازدیدکنندگان


 
آدرس : تهران ، انتهای بلوار کشاورز ، خیابان دکتر محمد قریب ، جنب بیمارستان امام خمینی(ره) ، پلاک ۶۲،مرکز طبی کودکان

تلفن : 61479-021