جستجو

بیماران

 

 دفتر پرستاری مرکز بعنوان سیستم عالی هدایت و نظارت بر فرایندهای پرستاری در چند حوزه فعالیت داشته که به تفکیک به آنها اشاره می شود :

  1. ساماندهی سوپروایزرهای دفتر و جایگزینی آنان بدلیل بازنشسته شدن تعدادی از همکاران
  2. هماهنگی با اداره طرحدر جهت جذب نیروها در هر فصل
  3. مصاحبه و جذب و توزیع نیرو ها در رده های مختلف درمانی بنا بر نیاز بخشها
  4. اجرای طرح عملکردی حق مشارکت در سیستم پرستاری
  5. پذیرش درخواست جابه جایی پرسنل پرستاری و انجام اقدامات لازم در این خصوص
  6. ساماندهی تحویل و تحول داروهای مخدر و پوکه های استفاده شده با داروخانه
  7. ارزیانی نیاز تجهیزات پزشکی بخش ها و توزیع آنها در بخش های مختلف
  8. مشارکت و مشاوره در طرح های عمرانی و توسعه بیمارستان
  9. برنامه ریزی جهت اجرای قانون ارتقاء بهره وری
  10. تشکیل کمیته های مختلف پرستاری شامل کمیته حق مشارکت ، توانمندسازی ، نیروی انسانی ، آموزش ، تشویق و تذکر

آدرس دفتر پرستاری : طبقه همکف ساختمان شماره 1

تلفن : 38-61472037 و 66930068

 

همکاران

طراحی سایت
يكشنبه 19 ارديبهشت 1400.

آمار بازدیدکنندگان

 
آدرس : تهران ، انتهای بلوار کشاورز ، خیابان دکتر محمد قریب ، جنب بیمارستان امام خمینی(ره) ، پلاک ۶۲،مرکز طبی کودکان

تلفن : 61479-021