بیمه های طرف قرارداد

تامین اجتماعی- سلامت- نیروهای مسلح

 

تعرفه ارائه خدمات درمانی و تشخیصی بیمارستان مرکز طبی کودکان- سال 1402

عنوان

مبلغ آزاد (ریال)

مبلغ بیمه ای (ریال)

پزشک متخصص زیر 7 سال

452400

135720

پزشک متخصص بالای 7 سال

377000

113100

پزشک فوق متخصص زیر 7 سال

549600

164880

پزشک فوق متخصص بالا 7 سال

458000

137400

 فوق تخصص روانپزشک

967300

170700

 

عنوان

مبلغ آزاد (ریال)

بیمه سلامت، تامین اجتماعی،

نیروهای مسلح

تخت ویژه

21339000

2133900

0

تخت ایزوله

9196000

919600

0

تخت عادی

4598000

459800

0

تخت نوزاد

4598000

459800

0

اکو

3336000

1000800

333600

اکو جنین

4314000

1294200

431400

نوار قلب

282200

84460

28220

نوار مغز

2230500

669150

223050

   

  • فرانشیز بیمه ای خدمات سرپایی و پاراکلینیک از قبیل تصویر برداری پزشکی، آزمایشگاه، اکو، نوار قلب، نوار مغز، فیزیوتراپی، تزریق خون، شیمی درمانی، یوروداینامیک، گفتار درمانی، دیالیز و ... معادل30% مبلغ کل بوده که توسط بیمار پرداخت می گردد.

  • فرانشیز خدمات بستری برای بیمه شدگان تامین اجتماعی، بیمه سلامت و برای روستائیان دارای دفترچه بیمه سلامت با رعایت نظام ارجاع 5% می باشد.

  • فرانشیز خدمات بستری جهت بیمه شدگان نیروهای مسلح رایگان می باشد.

  • تعرفه سایر بیمه ها طبق قرارداد فی مابین اعمال می گردد.