سی تی اسکن CT Scan

سی تی اسکن یا توموگرافی کامپیوتری (Computed Tomography Scan (CT scan یکی از روش های پیشرفته تصویربرداری پزشکی است.
بعد از رادیوگرافی ساده، سی تی اسکن بیشترین کمک را به بررسی ضایعات سیستم حرکتی بدن انسان بخصوص استخوان ها می کند. امروزه استفاده از سی تی اسکن جزء جدایی ناپذیر در تشخیص و حتی درمان  بسیاری از بیماریها شده است.
با استفاده از تصاویر سی تی اسکن می توان بافت های درون بدن را مشاهده کرد و شکل آنها را بررسی نمود. با این اطلاعات می توان از وجود بیماری های احتمالی آگاه شد. تصاویر سی تی اسکن سطح مقطع هایی از بدن را نشان می دهد.

این مرکز دارای دستگاه سی تی اسکن فیلیپس 16 اسلایس بوده و قادر به اجرای تمامی پروتکلهای رایج و تخصصی سی تی اسکن نظیر مغز، گردن، شکم و لگن، سینوس، آنته ورژن، ستون مهره ها، ریه، اندام فوقانی و تحتانی و چشم و گوش و ... در تمامی سنین می باشد. 

پمفلت سی تی اسکن

جهت ارتباط با واحد سی تی اسکن و تعیین وقت با شماره تلفن 61472246-021 تماس حاصل فرمائید.

فرم سی‌تی اسکن بدون‌بیهوشی، بدون‌تزریق

فرم سی‌تی اسکن بدون‌بیهوشی، با‌تزریق

فرم سی‌تی اسکن با‌بیهوشی، بدون‌تزریق

فرم سی‌تی اسکن با‌بیهوشی، با‌تزریق