تست تنفس (اسپیرومتری)

اسپیرومتری یا تست تنفس روشی است که در  آن حجم ها و ظرفیت های ریوی اندازه گیری می‌شود.
واحد تست تنفس مرکز طبی کودکان در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 صبح تا 12 ظهر به کودکان ارائه خدمات می نماید.
روزهای پنجشنبه به انجام تست اسپیرومتری تک مرحله ای ویژه بیماران CF اختصاص دارد.

تست های قابل انجام در این مرکز عبارتند از:

اسپیرومتری
بادی باکس BadyBox
DLCO
تست پیاده روی شش دقیقه 6MWT
IOs
FENO
Nasal no
Lcl

در این مرکز برای تست تنفس نیاز به تعیین نوبت قبلی نمی باشد.
لازم است بیماران قبل از انجام تست ها حتما صبحانه میل نمایند.

لطفا برای ارتباط و هماهنگی با شماره تلفن 61472194 تماس حاصل فرمائید.