بخش NICU OH

رئیس بخش: دکترمحمدرضا میرزاآقائیان

سرپرستار بخش: خانم سعیده محمدعلیزاده رستگار

تعداد تختها:7 تخت

موقعیت مکانی: ساختمان شماره2- طبقه 4

بخش جراحی قلب باز و مراقبتهای ویژه جراحی قلب باز کودکان بیمارستان مرکز طبی کودکان در سال 1390 تاسیس و در سال 1393 با حمایت سازمان خیریه زنحیره امید و با اضافه شدن بخش مراقبتهای ویژه جراحی قلب نوزادان گسترش یافت. جراحی قلب مرکز طبی کودکان تنها بخش جراحی قلب کودکان در کشور است که در یک بیمارستان جامع کودکان مشغول به کار است. سالانه حدود 400 جراحی قلب در این مرکز انجام شده و پذیرای بیماران از سراسر کشور و همچنین از کشورهای همسایه است. با حمایتهای سازمان خیریه زنجیریه امید ایران و فرانسه, پزشکان و پرستاران از ایران به کشور فرانسه برای طی دوره های متعدد آموزشی اعزام گردیده اند. همچنین دوره های متعدد آموزشی توسط گروه هایی از انگلستان, فرانسه و ایالات متحده آمریکا برای پزشکان و پرستاران این بخش برگزار گردیده است. با این اقدامات توانسته ایم با یک گروه حرفه ای و در حد استانداردهای جهانی در خدمت بیماران قلبی نیازمند به جراحی ایران و کشورهای همسایه باشیم. کلیه جراحی های قلب کودکان در این مرکز توسط جراحان زبده قلب انجام شده و توسط بهترین گروه پرستاران و پزشکان مراقبت میشوند.