رئیس بخش: دکتر نجات

سرپرستار بخش جراحی 1: خانم مژگان مهدوی روشن

سرپرستار بخش جراحی 2: خانم صغری لطفی پور

تعداد تختها:25+ 25 تخت

موقعیت مکانی:ساختمان شماره 2 طبقه 6

بخش جراحی اطفال مرکز طبی کودکان به صورت رسمی از سال۱۳۵۹ به صورت بخش فوق تخصصی شروع به کار کرد. درحال حاضر مرکز طبی کودکان با افتتاح ساختمان جدید دارای ۹ اتاق عمل فعال و تجهیزات مدرن جدید شروع به کار کرده است و به آموزش فوق تخصصی و آموزش رزیدنتهای جراحی مشغول است.

از سال ۱۳۶۱تاکنون رزیدنتهای جراحی عمومی به عنوان چرخشی در این مرکز به مدت سه ماه دوره می گذرانند. همچنین دستیاران فوق تخصصی جراحی کودکان هر کدام به مدت یک سال از دوره سه ساله خود را در این مرکز می گذرانند.