معرفی دفتر توسعه آموزش

دفتر توسعه آموزش بیمارستان مرکز طبی کودکان (EDO) ساختاری از مجموعه معاونت آموزشی بیمارستان است که با هدف ارتقا کیفیت آموزش درمقاطع مختلف تحصیلی و به منظور بالا بردن سطح دانش و کارآیی اعضای هیات علمی و فارغ التحصیلان مرکز از سال 1396شروع به کار نموده است.

کارکردهای دفتر توسعه آموزش

  • مشارکت در توانمندسازی اعضای هیات علمی در چارچوب برنامه جامع توانمندسازی آموزشی دانشگاه
  • نیازسنجی در خصوص اولویت های توانمندسازی آموزشی و ارایه گزارش های مرتبط
  • اطلاع رسانی و ترغیب اعضای هیات علمی برای شرکت در دوره های توانمندسازی آموزشی

مشارکت در طراحی، اجرا و استقرار سیستم های ارزشیابی منطبق با سیاست ها و برنامه های دانشگاه در حوزه های ارزشیابی دوره های آموزشی، ارزشیابی فراگیران و ارزشیابی اعضای هیات علمی

 برنامه ریزی آموزشی

مشارکت در تدوین و بازنگری طرح دوره ها و طرح درس ها
ارائه پیشنهاد و همکاری در زمینه پیاده سازی فعالیت های نوآورانه در حوزه های مختلف برنامه ریزی آموزشی
ارائه مشاوره در زمینه برنامه ریزی دوره های آموزشی و بازنگری آنها

پژوهش در آموزش و جشنواره ها

انجام طرح های پژوهش در آموزش مبتنی بر نیازهای موجود در بیمارستان
مشارکت در انجام طرح های پژوهش در آموزش با گروه های آموزشی
ارائه مشاوره در زمینه پژوهش در آموزش
اطلاع رسانی در مورد جشنواره های آموزشی دانشگاه
آشنا سازی و ترغیب اعضای هیات علمی  و فراگیران برای ارسال فرایندهای اجرا شده به جشنواره ها(شهید مطهری، ابن سینا و..) 

همکاری با مرکز مطالعات و توسعه دانشگاه و همچنین دفاتر توسعه آموزش دانشکده ها  و سایر بیمارستانها به منظور تبادل تجربیات و اطلاعات و بهره مندی از پتانسیل های آنها

توسعه آموزش دانشجویان

شناسایی و جذب دانشجویان علاقه مند به حوزه آموزش پزشکی و فراهم کردن زمینه برای .فعالیت های آموزشی
توانمندسازی دانشجویان در زمینه آموزش پزشکی و فعالیت های نوآورانه
آشناسازی دانشجویان با همایش ها، جشنواره ها و سایر رویدادهای مهم آموزش پزشکی
فراهم کردن زمینه های مشارکت دانشجویان در فرایندهای آموزشی در سطح بیمارستان

دفتر توسعه آموزش در ساختمان شماره یک، طبقه همکف، واحد آموزش واقع شده است.

تلفن و فکس: 021-66935848