رادیوگرافی

تصویربرداری با اشعه ایکس، تابش مقدار کمی از اشعه یونیزان بر قسمت های مختلف مورد مطالعه بدن است که طی آن تصاویری از اندامهای داخلی بدن بوجود می آید. اشعه ایکس نوعی از انرژی تابشی همانند نور یا امواج رادیویی است که نامرئی می باشد و از اکثر اشیا همچون بدن انسان عبور می کند.

رادیوگرافیها به دو دسته تقسیم می شوند:

  1. رادیوگرافیهای ساده و روتین و بدون استفاده از مواد حاجب
  2. رادیوگرافیهای تخصصی و یا اصطلاحاً رنگی که در این روش از بعضی از مواد حاجب که اشعه را از خود عبور نمی دهند استفاده می شود.

در این روش مواد حاجب به حالتهای مختلف خوراکی، تزریقی و یا تنقیه استفاده می شود. به جهت نیاز به بررسی دائم حرکات مواد حاجب در بدن از دستگاهای فلوروسکوپی یا اسکوپی کنترل از راه دور استفاده می شود. در این روش بعضی از بافتهای بدن بعلت ماهیت ساده قابل بررسی نیستند.
 اندازه این مواد جهت بررسی شکل و دیواره های داخلی اندامها و مجاری داخلی، عروقی ، انسدادها و بررسی شماتیک و کلی عضو و موقعیتشان و همچنین وضعیت آناتومیکی و فیزیولوژیکی کارکرد و یا عدم کارکرد یک عضو استفاده می شود و آمادگی های قبلی مخصوص به خود را دارد.
بخش رادیوگرافی مرکز طبی کودکان با دارا بودن بهترین و مدرنترین دستگاههای رادیوگرافی تمام دیجیتال روز دنیا با قابلیت ذخیره و ارسال تصاویر، توانایی انجام تمامی رادیوگرافی های روتین و تخصصی، با کارشناسان مجرب را دارا می باشد.

پمفلت رادیوگرافی

جهت ارتباط و تعیین نوبت با شماره تلفن 61472202-021 تماس حاصل فرمائید.

فرم آمادگی بیماران ترانزیت

فرم آمادگی بیماران VCUG

فرم آمادگی بیماران UGI

فرم آمادگی باریم انما

فرم آمادگی باریم سوالو