سنجش تراکم استخوان

سنجش تراکم استخوان، آزمایشی است که به وسیله آن میزان استحکام استخوان‌ها سنجیده می‌شود. مرکز طبی کودکان با در اختیار داشتن دستگاه BMD استراتوس، آمادگی پذیرش انجام درخواست های سنجش تراکم استخوان مراجعین محترم در تمامی سنین و در همه ساعات شبانه روز را دارد. 
همراه داشتن نسخه درخواست پزشک جهت انجام این آزمایش ضروری است.

پمفلت تراکم استخوان

جهت ارتباط با بخش سنجش تراکم استخوان با شماره تلفن 61472202-021 تماس حاصل فرمائید.