شماره های تماس 

مرکز تلفن

61479

اطلاعات

61472353

تلفن گویا نوبت دهی

24 ساعته درمانگاه


67395454

نوبت دهی آینده

61473110

فکس بیمارستان

66930024

پیگیری امور بیماران

61472124

بایگانی و مدارک پزشکی

61472121

روابط عمومی

61472917

ترخیص

61472029

جوابدهی آزمایشگاه

61472403

ام آر آی (MRI)

61472244

رادیولوژی و سونوگرافی

61472202

سی تی اسکن

61472246

اکوی قلب جنین

61472194

واکسیناسیون

61473150

تالاسمی

61473215

شیمی درمانی

61473198

واحد تغذیه

61472921

واحد بهداشت

61472081

دفتر فنی و تاسیسات

61472116