بخش غدد

رئیس بخش غدد: دکتر آریا ستوده

سرپرستار بخش: خانم زهرا عزیزخانی

تعداد تختها: 20 تخت

موقعیت مکانی: ساختمان شماره1-ورودی الف-  طبقه دوم

بخش غدد و متابولیسم مرکز طبی کودکان نیز از بخشهای فعال این بیمارستان است که در کنار بخش کلیه فعالیت می کند. از بیماریهای رایج بخش غدد و متابولیک می توان به اختلالات اسید و باز، اختلالات کلسیم (هیپر کلسمی و هیپو کلسمی)، چاقی دوران کودکی، هیپوتیروئیدیسم مادرزادی، اختلالات تکامل جنسی، UTI ، اختلالات آب و الکترولیتها، استئوژنز، ریکتز و بیماریهای متابول کی اشاره کرد. بیماری های رایج بخش کلیه شامل اورتریت، پیلونفریت، ریفلاکس مثانه به حالب، سندروم نفروتیک، تومور ویلمز می باشند.