فیزیوتراپی

کلینیک فیزیوتراپی مرکز طبی کودکان در سال 1347 تاسیس و از آن زمان تا کنون خدمات فیریوتراپی را به بیماران بستری و سرپایی ازسنین نوزادی تا نوجوانی ارائه می دهد. این بخش با امکانات هیدروتراپی (آب درمانی)، الکتروتراپی و ژیمنازیوم (ورزش درمانی) به کودکان نیازمند توانبخشی و فیزیوتراپی، ارائه خدمت می نماید.
پس از پذیرش بیمار، فیزیوتراپیستهای ما بیماران را ارزیابی نموده  و سپس با توجه به مشکلات، ضایعات، محدودیتهای حرکتی و ناتوانی آنها ، برنامه درمانی خود را طراحی نموده که این برنامه شامل:  تعیین نوع درمان و تعداد جلسات درمانی مورد نیاز، تجویز اسپلنت و بریس، گرفتن آتل گچی با اهداف خاص، آموزش به والدین و همچنین مشاوره با پزشکان مربوطه می باشد . در ضمن آموزشهای لازم به خانواده بیماران داده می شود که انجام تمرینات در منزل توسط والدین سبب افزایش بهبود کیفیت زندگی بیماران خواهد شد و بستر انجام فعالیتهای روزمره زندگی آنها را نیز فراهم خواهد نمود

برنامه درمانی

برنامه درمانی برای هر بیمار به صورت انفرادی می باشد و شامل موارد زیر است :

-          آموزش پوسیجر
-          ورزشهای کششی برای افزایش دامنه حرکتی مفاصل
-          ورزش برای تقویت عضلات
-          فعالیتهای بهبود تعادل
-          تحریکات حسی
-          آموزش و تمرین راه رفتن برای بیماران با اختلالات راه رفتن
-          آموزش فعالیتهای روزمره زندگی (پله بالا رفتن ، بلند شدن از حالت نشسته و...)
-          فعالیتهای مخصوص ورزشی
-          یوروتراپی و یا توانبخشی کف لگن
-          استفاده از مدالیته ها مانند گرما، سرما، تحریک الکتریکی ، لیزر، بیوفیدبک و آب درمانی
-         فیزیوتراپیست با توجه به وضعیت بیمار، وسایل کمک حرکتی مانند عصا، واکر، بریس و اسپیلنتهای مختلف را تجویز خواهد کرد.

ساعات کار

شنبه تا چهارشنبه از ساعت  7:30 الی 14:30

روزهای پنجشنبه از ساعت  7:30 الی 13:30

دریافت نوبت فیزیوتراپی به صورت اینترنتی و یا تلفنی به شماره 02161473124 امکانپذیر می باشد.