بخش مراقبت ویژه قلب CICU

رئیس بخش: دکتر احسان آقایی

سرپرستار بخش: آقای محمد کاویان

تعداد تختها:10 تخت

موقعیت مکانی: ساختمان شماره 2-طبقه 4

بخشهای مراقبت ویژه قلب (CICU) و جراحی قلب (OpenHeart ICU ) به صورت دو بخش مجزا در طبقه چهارم ساختمان شماره ۲ واقع شده اند.  بخش مراقبت ویژه قلب  (CICU) در مهرماه ۱۳۸۸ و بخش مراقبت ویژه جراحی قلب (OpenHeart ICU ) در اردیبهشت ماه ۱۳۹۰ افتتاح گردیدند که امکان بستری شدن بیماران مبتلا به مشکلات قلبی قبل و پس از عمل جراحی فراهم گردید. همچنین بین دو بال شرقی و غربی فضای دیگری مجهز به امکانات ICU می باشد که پس از تامین نیروی انسانی قابلیت راه اندازی به عنوان بخش مراقبت ویژه خواهد داشت

از بیماریهای رایج این بخش بیماری های مادرزادی قلبی، نارسائی احتقانی قلب، هیپوکسی، عیوب توام با افزایش جریان خون ریوی، نقص دیواره بین دو دهلیز و یا بین دو بطن، عیوب انسدادی، کوآرکتاسیون آئورت، تنگی آئورت یا شریان ریوی،عیوب توام با کاهش جریان خون ریه، تترالوژی فالو و باز ماندن کانال شریانی است.