معرفی مرکز توسعه تحقیقات بالینی مرکز طبی کودکان 

مرکز توسعه تحقیقات بالینی مرکز طبی کودکان در سال 1384 با هدف حمایت از پژوهشگران، افزایش سطح پژوهشی و بستر سازی برای بروز نتایج پژوهشی در بیمارستان راه اندازی شده است. این مرکز درحال حاضر در سایت کامپیوتر کتابخانه فعال می باشد و با دسترسی به منابع اطلاعاتی پایه و روز آمد در جهت  ارتقاء توانمندی های پژوهشی اعضاء هیات علمی، دستیاران، کارورزان، دانشجویان و سایر پژوهشگران فعالیت می نماید.
اهداف این مرکز فراهم نمودن دانش، مهارت و تسهیلات لازم برای انجام و توسعه پژوهش و ارتقاء خدمات پژوهشی برای گروههای مختلف شامل اساتید، دستیاران، کارورزان و دانشجویان می باشد.

در این مرکز خدمات زیر به فراگیران رشته های مختلف علوم پزشکی و پیراپزشکی و نیز اعضای محترم هیات علمی ارائه میگردد: 

جستجوی الکترونیکی: این مرکز با در اختیار داشتن 3 خط اینترنت و دسترسی به بانکهای اطلاعاتی (PubMed و Ovid و سایر بانک های موجود در سایت کتابخانه دانشگاه علوم پزشکی تهران) و نیز دسترسی مناسب به مجلات داخلی و خارجی چاپی و الکترونیکی محیط مناسبی را جهت محققین فراهم آورده است.

راهنمایی و مشاوره در جهت تدوین و تایید متدولوژی طرحهای پژوهشی و پایان نامه ها: در این مرکز ارائه مشاوره های اپیدمیولوژی و متدولوژی، مشاوره آماری و آنالیز داده ها و نهایتا تایید متدولوژی طرحهای پژوهشی و پایان نامه ها انجام می شود.

برگزاری کارگاههای علمی مختلف پیرامون روش مطالعه، نوشتن مقالات، داوری مقالات، جستجوی الکترونیکی متون و... درجهت بالا بردن توان علمی و عملی در انجام پژوهش های پزشکی

ساعات حضور مشاوران آمار و متدولوژی در بیمارستان:

مشاوران مرکز

روزهای

ساعت

محل مشاوره

خانم دکتر زمانی

دوشنبه‌ها

12 -10

سایت کامپیوتر کتابخانه

خانم دکتر ماجانی

سه‌شنبه‌ها

12 -10

سایت کامپیوتر کتابخانه