بخش مغز و اعصاب

رئیس بخش: دکتر محمودرضا اشرفی

سرپرستار بخش: خانم زهرا معصومی

تعداد تختها: 20 تخت

موقعیت مکانی: ساختمان شماره 2- طبقه پنجم

بخش مغز و اعصاب (نورولوژی) اولین بار در سال ۱۳۶۸ بصورت یک اتاق با دو تخت در بخش عفونی مرکز طبی کودکان بنا شد. از سال ۱۳۸۰ نیز بصورت مستقل با ظرفیت ۱۲ تخت فعالیت خود را ادامه داد و درنهایت در سال ۱۳۸۹ به ساختمان جدید منتقل گردید.

بخش اعصاب مرکز طبی کودکان مجهز به بخش الکترودیاگنوسیتیک یا نوار مغز می باشد و خدماتی از قبیلEEG: نوار مغز – EMG: نوار عضله- NCV: نوار عصب- EEG MONOTORING : نوار مغز ۲۴ ساعته- VEP: پتانسیل برانگیختگی بینائی- ABR : پتانسیل برانگیختگی شنوائی در این بخش ارائه می شود.

در این بخش آموزش بالینی در سطوح مختلف شامل دوره های کارآموزی، کارورزی،‌ دستیاری تخصصی کودکان و دستیار فوق تخصصی اعصاب اطفال ارائه می گردد. هر سال  ۲ دستیار فوق تخصصی در رشته اعصاب اطفال پذیرش می شوند. در عین حال دستیاران تخصصی نورولوژی بزرگسال،‌ طب توانبخشی و همچنین فلوفوق تخصصی روانپزشکی کودکان و فلو فوق تخصصی اعصاب اطفال مراکز دیگر نیز به صورت میهمان جهت چرخش های کوتاه مدت پذیرفته می شوند.

از مهم ترین فعالیت های درمانی این بخش می توان به درمانگاه آموزشی ، درمانگاه نوروفیزیولوژی ، برگزاری سخنرانی آموزشی، کلاس نورو رادیولوژی، ژورنال کلاب و معرفی Case دشوار بیمارستان اشاره کرد. بخش روانپزشکی کودکان نیز در کنار بخش مغز و اعصاب فعالیت می نماید.