بخش یورودینامیک

این واحد در سال ۱۳۷۵ راه اندازی شد و از سال ۸۰ بطور فعال مشغول بکار بوده و از جمله فعالیتهای این بخش یورو فلومتری، یورودینامیک، بیوفیدبک و آموزش به بیماران و دانشجویان و پزشکان است.
بیماران مراجعه کننده این واحد شامل بیماران بستری و سرپائی ارجاعی از کلینیکهای اورولوژی و از بیمارستانهای دیگر و از استانهای مجاور می باشند.

جهت دریافت نوبت  لطفا با شماره تلفن های 66917646 و 61472158 تماس حاصل فرمائید.