لیست اخبار صفحه :1

اخبار

نصب و راه‌اندازی مانیتور در اتاق های عمل برای مشاهده تصاویر دیجیتال رادیولوژی

نصب و راه‌اندازی مانیتور در اتاق های عمل برای مشاهده تصاویر دیجیتال رادیولوژی

پیرو بازدیدهای مدیریتی ایمنی بیمار از اتاق عمل جنرال به عنوان یکی از واحدهای اصلی درمانی، مانیتور در اتاق های عمل برای مشاهده تصاویر دیجیتال رادیولوژی برنامه‌ریزی و با پیگیری واحد IT اجرایی شد.

راه‌اندازی سیستم پیامگیر ارتباط با مسئولین بیمارستان مرکز طبی کودکان

راه‌اندازی سیستم پیامگیر ارتباط با مسئولین بیمارستان مرکز طبی کودکان

سیستم پیامگیر مسئولین بیمارستان ساختاری مشتری مدار و خدمت محور در راستای توسعه کانال‌های ارتباطی بیمارستان مرکز طبی کودکان و مراجعین، راه‌اندازی شده و شماره 61472001 نقطه مستقیم دسترسی به مسئولین بیمارستان برای دریافت انتقادات و پیشنهادات است.

برگزاری هشتمین سمپوزیوم ایمیون سل‌تراپی در مرکز طبی کودکان، قطب جامع علمی طب کودکان

برگزاری هشتمین سمپوزیوم ایمیون سل‌تراپی در مرکز طبی کودکان، قطب جامع علمی طب کودکان

هشتمین سمپوزیوم ایمیون سل‌تراپی با همکاری مرکز تحقیقات سلول و ژن درمانی، پژوهشکده ژن، سلول و بافت با حضور اساتیدی از دانشگاههای علوم پزشکی سراسرکشور در سالن شماره یک بیمارستان مرکز طبی کودکان برگزار شد.

ارائه 20 ایده در بخش استارتاپ‌ دانشجویی نخستین همایش ملی فناوری و آموزش علوم پزشکی کشور

ارائه 20 ایده در بخش استارتاپ‌ دانشجویی نخستین همایش ملی فناوری و آموزش علوم پزشکی کشور

بخش استارتاپ‌ دانشجویی اولین همایش و جشنواره ملی فناوری‌های آموزش در علوم پزشکی در بیمارستان مرکز طبی کودکان برگزار شد. این همایش و جشنواره از سوی معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و توسط مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی از 1 تا 3 آذر در سالن همیش های رازی برگزار شد. دکتر رضا شروین بدو رئیس بیمارستان مرکز طبی کودکان به عنوان دبیر علمی همایش مسئولیت برنامه‌های علمی همایش را برعهده داشت.

برگزاری برنامه بیمارستان عروسکی در مرکز طبی کودکان

برگزاری برنامه بیمارستان عروسکی در مرکز طبی کودکان

کودکان هنگام مراجعه به مراکز درمانی جهت ویزیت، معاینه، واکسیناسیون، پانسمان زخم، تصویربرداری و مانند اینها دچار درجاتی از ترس و اضطراب می شوند و ممکن است واکنش های منفی کودکان نسبت به محیط درمانی و اقدامات پزشکی به همراه داشته باشد. یکی از برنامه های آگاهی‌بخشی در این مورد که در دنیا اجرا می شود، Teddy bear hospital (TBH) یا بیمارستان عروسکی است که اقدامات درمانی را به صورت فانتزی شبیه‌سازی می‌کنند و کودکان این اقدامات را آموزش می بینند تا خودشان بر روی عروسک ها انجام دهند.